International Women’s Day

PAKIKIISA NG PAMBANSANG KOALISYON NG KABABAIHAN SA KANAYUNAN (PKKK) SA PANDAIGDIGANG ARAW NG MGA KABABAIHAN! Pagpupugay sa araw na ito sa lakas at kapangyarihan ng mga kababaihan. Isang taon na ang pandemya at katakot-takot na hamon ang kinaharap ng mga kababaihan at ng kanilang pamilya. Batid natin na ang karamihan sa mga suliraning ito ay …

International Women’s Day Read More »