PKKK NEWS

Recent PKKK News

Sharing with you the latest news from PKKK – our stand on issues, our affirmative actions, our aspirations!

International Women’s Day

PAKIKIISA NG PAMBANSANG KOALISYON NG KABABAIHAN SA KANAYUNAN (PKKK) SA PANDAIGDIGANG ARAW NG MGA KABABAIHAN! Pagpupugay sa araw na ito sa lakas at kapangyarihan ng

Read More »