PKKK NEWS

Recent PKKK News

Sharing with you the latest news from PKKK – our stand on issues, our affirmative actions, our aspirations!

International Women’s Day

PAKIKIISA NG PAMBANSANG KOALISYON NG KABABAIHAN SA KANAYUNAN (PKKK) SA PANDAIGDIGANG ARAW NG MGA KABABAIHAN! Pagpupugay sa araw na ito sa lakas at kapangyarihan ng

Read More »

I-Lockdown Ang Karahasan

Ngayong Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, nananawagan ang PKKK na wakasan ang VAW at wakasan ang Rape Culture! Isulong ang karapatan ng kababaihan! I-lockdown ang

Read More »

International Rural Women’s Day

Pagpupugay sa mga Kababaihan at mga Batang Babae sa Kanayunan sa kanilang di-matatawarang kontribusyon sa pagseseguro ng pagkain at kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan, at pagbabantay

Read More »