International Rural Women’s Day

Pagpupugay sa mga Kababaihan at mga Batang Babae sa Kanayunan sa kanilang di-matatawarang kontribusyon sa pagseseguro ng pagkain at kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan, at pagbabantay sa karahasan. Sa nagdaang panahon ang kalakasang ito ng mga kababaihan at batang babae sa kanayunan ay higit pang pinanday sa pagtugon nila sa mga krisis dulot ng mga pagbabago …

International Rural Women’s Day Read More »