Isulong ang maunlad, pantay at ligtas na lipunang kumakalinga sa mga kababaihan sa kanayunan! – International Women’s Day Celebration 2023

MARCH 8, 2023 – Abante, Babae! March is International Women’s Month. As we celebrate the triumphs and progress of women all over the world, the Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan (PKKK) joined the World March of Women (WMW), iDefend, and many others last March 8, 2023 (International Women’s Day) to call for the government …

Isulong ang maunlad, pantay at ligtas na lipunang kumakalinga sa mga kababaihan sa kanayunan! – International Women’s Day Celebration 2023 Read More »